Преминете към съдържанието

Език

FREE DELIVERY ON ORDERS OVER 40лв. FREE PICK UP FROM 160 SPEEDY STORES.

Условия на ползване

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт работи чрез gourmetestore.com. В рамките на този сайт, термините „ние”, „нас” и „Наш” се отнасят за gourmetestore.com. gourmetestore.com предлага този сайт, включително цялата информация, средства и услуги налични за вас от този сайт, като потребител, обусловени от вашето приемане на всички условия, правила, политики и известия, посочени тук.

Като посещавате нашия сайт и/или закупувате нещо от нас, вие се съгласявате с нашата „Услуга” и се задължавате да спазвате следните Условия („Условия на ползване”, „Условия), включително онези допълнителни условия и политики, които са споменати тук и/или налични в хиперлинк. Тези Условия на ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително и без ограничение потребители, които са браузери, търговци, клиенти и/или предоставящи съдържанието.

Моля прочетете тези Условия за ползване внимателно преди да посетите или използвате нашия уебсайт. Като посещавате или използвате всяка част от сайта, вие се съгласявате да спазвате тези Условия на ползване. Ако не се съгласявате с всички условия на това споразумение, вие нямата прави на посещавате сайта или да използвате всякакви услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за предложение, приемането е изрично ограничено до тези Условия на ползване.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към сегашния магазин, ще бъдат обект на Условията за ползване. Можете да прегледате последната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да обновяваме, променяме или заменяме всяка част на тези Условия за ползване, като публикуваме обновяване и/или промени на нашия сайт. Ваша отговорност е да проверявате тази страница периодично за промени. Вашето продължително използване или посещаване на уебсайта след публикуване на всички промени, представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства от Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн електронна търговска платформа, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Като се съгласявате с тези Условия за ползване, вие декларирате, че сте пълнолетен във вашия щат, или провинция, или сте в пълнолетна възраст във вашия щат или провинция и сте ни дали съгласието си да позволим на непълнолетните членове на семейството ви да използват този сайт.

Не можете да използвате нашите продукти за всякакви нелегални или неоторизирани цели, нито можете, като използвате Услугата, да нарушавате всякакви закони в юрисдикцията ви (включително, и неограничено, авторските права). Не трябва да предавате червей, или вируси, или кодове от унищожително естество. Нарушаването на която и да е разпоредба на Условията, ще са повод за незабавно прекратяване на Услугите.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услугата на всеки по всякаква причина, и по всяко време. Разбирате, че вашето съдържание (не се включва информацията за кредитната карта) може да бъде прехвърлена некриптирана и да включва (а) трансмисия по различни мрежи; и (б) промени, за да се отговори и да се адаптира към техническите изисквания за свързване с мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта е винаги криптирана по време на прехвърляне по мрежите. Съгласявате се да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате всяка част от Услугата, да използвате Услугата, да имате достъп до Услугата или всякакъв контакт с уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без ясно писмено разрешение от нас. Заглавията, използвани в това споразумение са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по всякакъв начин тези Условия.


РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТС И СЪВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не сме отговорни, ако предоставената информация на този сайт не е точна, пълна или обновена. Материалът на този сайт се предоставя за обща информация само и не трябва да се разчита на нея или да бъде използване само за основа за вземане на решения, без да се консултирате с първичните, по-точни, по-пълни и по-обновени източници на информация. Ако разчитате на материалите на този сайт, сами поемате риска.
Този сайт може да съдържа известна историческа информация. Историческата информация не е задължително актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но не се задължаваме да обновяваме информацията на сайта ни. Съгласявате се, че е ваша отговорност да проследявате промените на сайта ни.

РАЗДЕЛ 4 – ПРОМЕНИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти са обект на промяна без предупреждение.
Запазваме си правото по всяко време да променим или прекратим Услугата ( или част или нейно съдържание) без предупреждение по всяко време.
Ние няма да сме отговорни пред вас или всяка трета страна, за всякакви промени, промени в цените или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ
5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ

Някои продукти или услуги може да са налични ексклузивно онлайн чрез уебсайта, Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и са обект на връщане или замяна само според Политиката ни за връщане.
Положили сме всякакви усилия да покажем колкото е възможно по-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, както са показани в магазина. Не можем да гарантираме, че мониторът на компютъра ви показва цветовете точно.
Запазваме си правото, но не сме задължение да ограничаваме продажбата на продуктите и Услугите ни за всяко лице, географски район или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай.Запазваме си правото да ограничим количествата на всички продукти и услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите са обект на промяна по всяко време без предупреждение, само по наша преценка. Запазваме си правото да спрем всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за който и да е продукт или услуга, направено на този сайт е невалидно, когато е забранено.
Ние не гарантираме качеството на всякакви продукти, услуги, информация, ли друг материал закупен или получен от нас, за да отговорим на очакванията ви, или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат поправени.

Подаръчните карти изтичат след 9 месеца.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТНА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ И ИНФОРМАЦИЯТА НА АКАУНТА ВИ

Запазваме си правото да отхвърлим всяка поръчка, която правите от нас. Може, по собствена преценка, да ограничим или прекратим количествата закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или според същия акаунт на клиента, същата кредитна карта, и/или поръчки, при които използваме същия адрес на плащане и/или доставка. В случай, че направим промяна или прекратим поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим чрез контакт с емайл и/или адрес на плащане/телефонен номер, в случай, че поръчката е направена по всяко време. Запазваме си правото да ограничим или забраним поръчки, които по наша собствена преценка са направени от дилъри, продавачи или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставяте последната, пълната и най-точна информация за покупката и акаунта ви при всички покупки направени от магазина ни. Съгласявате се своевременно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително емайл адреса ви и номерата на кредитната карта, и датите на изтичане, така че да завършите трансакциите си и да се свържем с вас, както е необходимо.

За повече информация, прегледайте Политиката за връщане.

РАЗДЕЛ 7 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти от трета страна, които ние не проследяваме и нямаме контрол върху тях и не сме ги произвели.
Вие потвърждавате и се съгласявате ние да предоставим достъп до тези инструменти „както са” и „както са налични” без никакви гаранции, твърдения или условия и без никакво одобрение. Ние няма да носим отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш риск и по ваша преценка и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния (ите) доставчик (и). Можем също, за в бъдеще, да предлагаме нови услуги и/или функционалности чрез този уебсайт (включително, възпроизвеждането на нови инструменти и източници). Тези нови функционалности и/или услуги, ща са също обект на тези Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 – ЛИНКОВЕ С ТРЕТИ СТРАНИ

Дадено съдържание, продукти и услуги, които са налични чрез нашата Услуга може да включват материали от трети страни.

Линковете от трети страни на този сайт може да ви пренасочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас.

Ние не отговаряме за прегледа или оценката на съдържанието или точността, и ние не гарантираме и няма да носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не отговаряме за всякакви повреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, източници, съдържание или всякакви други транзакции направени с всякакви уебсайтове на трети страни.

Моля, преглеждайте внимателно политиките и практиките на третите страни, и се уверете, че ги разбирате преди да направите каквато и да е транзакция. Оплакванията, претенциите, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 – КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПОДАВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ако, по наша молба изпратите специфична информация (например, конкурсни записки) или без наша молба ни изпратите креативни идеи, предложения, оферти, планове или други материали, независимо дали онлайн, по емайл, по пощата, или по друг начин (колективно ‘коментари’), вие се съгласявате, че ние можем, по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме или по друг начин, да използваме във всяка среда всякакви коментари, които сте ни предали. Ние не сме задължени (1) да поддържаме всякакви коментари конфиденциални; (2) да плащаме компенсация за всякакви коментари; или (3) да отговаряме на всякакви коментари.

Ние можем, но нямаме задължението да преглеждаме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по наша преценка, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо, или което нарушава интелектуалната собственост на дадена страна или тези Условия за ползване.Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават правото на която и да е трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или други лични или собственически права. Съгласявате се още, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурни материали или какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на някакъв свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни по отношение на произхода на коментари. Вие носите пълна отговорност за всякакви коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не носим отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предаването ви на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите Политиката ни на поверителност.

РАЗДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транзит и наличността. Запазваме си правото да поправяме всякакви грешки, неточности и пропуски, да променяме или актуализираме информацията, или да анулираме поръчки, ако ако някаква информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте предали поръчката си). Не се задължаваме да актуализираме, проправяме или изясняваме информация за Услугата или всеки свързан уебсайт, включително и без ограничение, информация за цената, освен ако не е уточнено друго в законодателството. Не трябва да се приема определена дата на актуализация или обновяване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била модифицирана или актуализирана.

РАЗДЕЛ12 – ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

Освен друга забрана както е посочено в Условията за ползване, на вас е забранено да използвате сайта или съдържанието (а) за всяка нелегална цели; (б)да склоните други да правят или участват във всякакви незаконни действия; (в) да нарушавате всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони, или местни разпоредби;(г) да нарушавате нашите права за собственост или интелектуалните права на други; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате, вредите, клеветите, принизявате, сплашвате или да дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (ж) да събирате или проследявате лична информация на други (1) да правите спам, фишинг, фарм, претекст, или да използвате бот; (з) да използвате поради нецензурна или неморална цел; (и) да се намесвате или заобикаляте функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването ви на Услугата или на всеки свързан уебсайт, поради нарушаване на всякакви забранени употреби.

РАЗДЕЛ 13 – ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не заявяваме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки. Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате от време на време ние да премахваме услугата за неограничени периоди от време, или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомяваме. Вие ясно се съгласявате, че вашето използване, или неспособност за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти, предоставени на вас чрез услугата, са (освен ако не е посочено друго от нас) предоставени „както са” или „както са налични”, за да ги използвате, без всякакво представителство, гаранции или всякакви условия, или изрични, или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции и условия на продажба, търговско качество, годност за определена цел, трайност, титла, или ненарушаване. В никакъв случай tablespoon.bg, нашите директори, нашите директори, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели ще бъдат отговорни за всякакво нараняване, загуба, иск или за всякакви преки и непреки, инцидентни, наказателни, специални или произтичащи щети от всякакъв вид, включително и без ограничение, пропуснати ползи, пропусната печалба, пропуснати спестявания, загуба на данни, разходи за замяна, или всякакви подобни щети, въз основа на договора, увреждане (включително нехайство), строга отговорност или друго, произтичащо от използването ви на всякакви услуги и продукти, получени чрез използване на услугата, или всякакви предоставени продукти чрез използване на услугата или за всеки друг иск свързан по всякакъв начин с използването ви на всяка услуга или продукт, включително, и неограничено, до всякакви грешки или пропуски във всяко съдържание, или всякаква загуба или щета, от всеки вид, произтичаща като резултат от използването на услугата или всякакво съдържание (или продукт) качен, предаден или направен наличен чрез услугата, дори ако сте предупредени за възможността да се появят. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничението на отговорността поради последващи или случайни щети, в тези държави и юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максимална та степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и пазите gourmetestore.com и нашите дружества майки, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, защитени от всякакви искове или молби, включително запазване на разумни цени за правни такси, направени от трети страни, поради или произтичащи от нарушаването ви на тези Условия на ползване, или документи, които те включват, или поради вашето нарушаване на всякакво законодателство или правата на трети страни.

РАЗДЕЛ 15 – РАЗДЕЛНОСТ НА КЛАУЗИТЕ

В случай, че всяка разпоредба на тези Условия за ползване бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба, въпреки това ще бъде приложима до пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и неприложимата част ще се счита за разделена от тези Условия на ползване, и такова решение няма да засяга валидността или приложимостта на другите останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване ще продължат да са валидни и при прекратяване на това споразумение поради всякакви цели.

Тези Условия на ползване са в действие освен и докато не са прекратени и от двете страни. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че повече не искате да използвате нашите Услуги, или когато прекратите използването на сайта ни.

Ако по наша единствена преценка не успеете, или ние ви заподозрем, че не сте успели да спазите всяко условия или разпоредба на тези Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предупреждение, и вие ще отговаряте за дължимите суми до, включително и датата на прекратяване; и/или съответно можем да ви откажем достъп до Услугите ни (или част от тях).

РАЗДЕЛ17 – ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Ако не успеем да упражним или да приложим всяко право или разпоредба на тези Условия за ползване, това няма да представлява отказ от подобно право или разпоредба. Тези Условия за ползване и всякакви политики или приложими правила, посочени от нас на този сайт или по отношение на Услугата представляват цялото споразумение или разбиране между нас и вас, и управляват използването на Услугата, като предшестват предишни или едновременни споразумения, съобщения и предложения, писмено и устно, между нас и вас (включително, но неограничено до предишни версии на Условията за ползване).

Всякакви неясноти по интерпретацията на тези Условия за ползване няма да бъдат използвани срещу страната, която ги е съставила.

РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези Условия за ползване и всякакви други отделни споразумения, според които ви предоставяме услугите, ще се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.

РАЗДЕЛ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Можете да прегледате най-актуалната версия на тези Условия за ползване по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото, по наша преценка, да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия за ползване като публикуваме актуализациите или промените на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате нашия уебсайт периодично за промени. Вашето продължително използване или достъп до нашия уебсайт или Услуга след публикуване на всякакви промени в тези Условия за ползване, представлява съгласие с тези промени.

РАЗДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпросите за Условията за ползване трябва да ни изпращате на info@tablespoon.bg

Затваряне (esc)

Изкачащ прозорец

Използвайте този изскачащ прозорец, за да вградите формуляр за регистрация в пощенски списък. Или го използвайте като обикновен път за действие с връзка към продукт или страница.

Потвърждаване на възраст

Чрез натискане на Enter вие потвърждавате, че сте достатъчно възрастни за (18 и повече години) консумация на алкохол.

Търсене